Θεραπεία μέσα από την επαφή με την Πηγή

Θεραπεία μέσα από την επαφή με την καθαρή Συνείδηση
ή μέσα από το πεδίο των Πληροφοριών.

Ένα απλό, ευέλικτο και ανοικτό θεραπευτικό εργαλείο.

Στόχος:

Εκμάθηση θεραπευτικών τεχνικών (θεραπείας και αυτοθεραπείας), που επιτρέπουν την άμεση επαφή με την καθαρή Συνείδηση, την Πηγή από όπου αντλούνται οι Πληροφορίες που δημιουργούν το ενεργειακό και φυσικό μας σώμα. Γνωρίζοντας πώς να έρθει κανείς σε επαφή με το πεδίο των Πληροφοριών, μπορεί να επαναπρογραμματίσει τις ενέργειες, και να πυροδοτήσει άμεσα μια θεραπευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της θεραπείας τα βλέπουμε να εξελίσσονται, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, επί τόπου μπροστά στα μάτια μας.


Περιεχόμενο:

· Προσεγγίζεται η ανθρώπινη φύση ως Φως και Πληροφορία και αναλύεται η έννοια του Φωτός από φυσική, βιολογική και εσωτερική σκοπιά.

· Αναλύεται η έννοια της Πληροφορίας και η άμεση θεραπευτική της σχέση με το πλάνο της Δημιουργίας και γίνεται κατανοητός ο ρόλος που παίζει η ποιότητα στην ενέργεια.

· Αναλύεται μέσα από απλά παραδείγματα η σχέση της κβαντικής φυσικής με την θεραπεία και την υλοποίηση της.

· Παρουσιάζεται μέσα από απλά παραδείγματα η ύπαρξη του Πεδίου γύρω μας και η άμεση ανταπόκριση του στα ερεθίσματα.

· Δίνονται διαλογιστικές ασκήσεις για την αντίληψη και την βιωματική επαφή με το πεδίο των Πληροφοριών.

· Παρουσιάζονται τεχνικές σύζευξης δυο και τριών σημείων του σώματος, για την επαφή με το πεδίο των Πληροφοριών και το «κατέβασμα» στην ύλη συγκεκριμένων πληροφοριών ανάλογα με την θεραπευτική εργασία.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου δίδεται βάρος στην πρακτική και βιωματική άσκηση. Η πυροδότηση της θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά και το αποτέλεσμα της θεραπείας, είναι στις πλείστες των περιπτώσεων άμεσα. Παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων σε συμπυκνωμένο χρόνο 3 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε ενεργειακούς θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, βελονιστές, άτομα με ενεργειακή θεραπευτική εμπειρία, και γενικότερα σε γνώστες εναλλακτικών θεραπευτών τεχνικών, αλλά και σε όσους ασχολούνται με την εσωτερική τους ανάπτυξη.

Χρόνος:

Κυριακή, 23.06.13, από τις 10:00 έως 13:00
(το κάθε 3ωρο σεμινάριο είναι αυτοτελές)

στην οδό Τυμφρηστού 13 – Αθήνα - Ν. Κόσμος, 5' λεπτά από το Μετρό Συγγρού - Φιξ.

Συμμετέχοντες:

Από 5 έως 10 άτομα

Πληροφορίες: 210 9229279 και 6976 118 717

Εισηγητής: Λεωνίδας Φλεβαράκης

O Λεωνίδας Φλεβαράκης είναι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Graz της Αυστρίας. Έχει βαθιές γνώσεις της σύγχρονης εναλλακτικής επιστήμης και ασχολείται θεραπευτικά με την Πληροφορία καθώς και με τις τεχνικές και πνευματικές μεθόδους για την μετάγγιση Πληροφοριών στο ανθρώπινο νοητικό, συναισθηματικό και ενεργειακό πεδίο. Έχει γράψει άρθρα σχετικά με τα βιοφωτόνια τα οποία αποτελούν την ακτινοβολία της Ζωής, την πληροφοριακή ιατρική, τις μεθόδους με τις οποίες η φύση δημιουργεί μορφές (Global Scaling), αλλά και άρθρα σχετικά με τον βελονισμό της γης και την επαναδόμηση των πληροφοριών του εγκεφάλου μέσα από ελαφριά χτυπήματα του σώματος με τα χέρια.

Έχει δημιουργήσει τους Δίσκους Ενθαλπίας, έχει συνθέσει το σεμινάριο της Θεραπείας μέσω της επαφής με την Πηγή και οργανώνει θεραπευτικούς διαλογισμούς.


Τα σεμινάρια επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα. Αν θέλετε να το παρακολουθήσετε και οι παραπάνω ημερομηνίες δεν σας ταιριάζουν, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα μας. Επειδή το σεμινάριο είναι σύντομο, μπορεί να οργανωθεί και μέσα στην εβδομάδα, αν κάποια μικρή ομάδα θα ενδιαφερόταν γι' αυτό.